Index of /ravynos/nightly/


../
ravynOS_0.4.0pre5_f14_4509476242325504_amd64.iso  19-Jun-2023 00:01     1394792448
ravynOS_0.4.0pre5_f14_4509476242325504_amd64.is..> 19-Jun-2023 00:01        10033
ravynOS_0.4.0pre5_f14_4509476242325504_amd64.is..> 19-Jun-2023 00:01         121
ravynOS_0.4.0pre5_f14_4645730053259264_amd64.iso  04-Jul-2023 22:42     1403797504
ravynOS_0.4.0pre5_f14_4645730053259264_amd64.is..> 04-Jul-2023 22:42        10033
ravynOS_0.4.0pre5_f14_4645730053259264_amd64.is..> 04-Jul-2023 22:42         121
ravynOS_0.4.0pre5_f14_5938533999837184_amd64.iso  19-Aug-2023 01:02     1410652160
ravynOS_0.4.0pre5_f14_5938533999837184_amd64.is..> 19-Aug-2023 01:02        10033
ravynOS_0.4.0pre5_f14_5938533999837184_amd64.is..> 19-Aug-2023 01:02         121
ravynOS_0.4.0pre5_f14_6135614563680256_amd64.iso  18-Jun-2023 22:00     1388857344
ravynOS_0.4.0pre5_f14_6135614563680256_amd64.is..> 18-Jun-2023 22:00        10033
ravynOS_0.4.0pre5_f14_6135614563680256_amd64.is..> 18-Jun-2023 22:00         121
ravynOS_0.4.0pre5_f14_6275817378938880_amd64.iso  22-Jul-2023 17:46     1400907776
ravynOS_0.4.0pre5_f14_6275817378938880_amd64.is..> 22-Jul-2023 17:46        10033
ravynOS_0.4.0pre5_f14_6275817378938880_amd64.is..> 22-Jul-2023 17:46         121
ravynOS_0.4.0pre5_f14_6455268226105344_amd64.iso  19-Jun-2023 21:26     1401360384
ravynOS_0.4.0pre5_f14_6455268226105344_amd64.is..> 19-Jun-2023 21:26        10033
ravynOS_0.4.0pre5_f14_6455268226105344_amd64.is..> 19-Jun-2023 21:26         121